ZONE

แบ่งพื้นที่งานแสดงเป็นโซนต่างๆ 9 โซน คือ
1) Our King
2) SMEs 4.0
3) Main Stage
4) Smart Farmer, Inter Organic Food & Food Farm
5) CIV (Creative Industrial Village)
6) SME Academy, BSC (Business Service Center)
7) Fashion & Thai IDC (Thailand Industrial Design Center)
8) ITC. (Industrial Transformation Center) 
9) Financial Zone (แหล่งทุนและการสนับสนุนทรงการเงิน)
10) ช็อปปิ้งสินค้า OTOP จากทั่วทุกภาค 
OUR KING
นิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
SME 1.0 – 4.0
เปิดวิสัยทัศน์มาตรการขับเคลื่อน SME ไทยสู่ยุค Thailand 4.0
เผยโอกาสทอง SME ไทย คุณอยู่ตรงไหน
และจะปรับตัวก้าวย่างอย่างไรให้ทันกระแส
ITC. (Industrial Transformation Center)
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ผลักดัน Idea สู่การผลิตจริง ต่อยอดการผลักดันนวัตกรรม
ให้เห็นจริง

Fashion & Thai IDC 

Thailand Industrial Design Center

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แฟชั่นแบรนด์ไทยส่งออก
พบผู้ประกอบการไทยที่ก้าวไกลไปดังในเวทีโลก
ตามคอนเซปต์  “โลกใช้ไทยทำ”

Financial Zone (แหล่งทุนและการสนับสนุนทรงการเงิน)

OSMEP สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Rescue Center ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เป็นตัวกลางประสานงานให้ความช่วยเหลือ SMEs ไทย
ดึงหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน สร้างเครือข่ายพร้อมช่วยฟื้นฟูให้แก่ผู้ประกอบ SMEs
ทั้งทางด้านการเงิน การตลาดและความช่วยเหลือด้านการจัดการและแผนธุรกิจ
พร้อมอัดฉีดเงินปลอดดอกเบี้ยผ่านเงินทุนพลิกฟื้น SMEs หวังสร้างให้ SMEs ไทย
เป็นรากฐานความเข้มแข็งของภาคเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในตลาดโลกได้

DIP (Department of Industry Promotion) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
SME Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
Commercial Bank ธนาคารพาณิชย์ 14 ธนาคาร

Main Stage

กิจกรรมความรู้ วิชาการ ความบันเทิง ดนตรี แฟชั่นโชว์ การแสดงพื้นบ้าน

SME Academy, BSC (Business Service Center) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
ลงทะเบียนหลักสูตรการอบรมสำหรับ SMEs กว่า 300 หลักสูตร คลินิกให้คำปรึกษา พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปสัมมนาให้ความรู้ในงาน

การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จในงานเดียว

Smart Farmer, Inter Organic Food & Food Farm นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเกษตร กระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร  

C I V (Creative Industry Villege) 
สุดยอด 9 หมู่บ้านท่องเที่ยวพร้อมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน
พร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจากทั่วประเทศยกมาไว้ในงานนี้

สินค้ากับหัตถกรรมพื้นบ้าน OTOP จากทุกภาค

Shopping สินค้าในราคาพิเศษ ที่ผู้ผลิตนำมาจำหน่ายเองโดยตรงPowered by MakeWebEasy.com